Fin basar i kyrkja!

Laurdag 27.oktober var det basar i Fogn kyrkje. Basaren byrja oppe, med fine musikkinnslag av Messing og TøfFOGNådig. Heidi Bø Sangedal delte ord og tankar, Øyvind leia basaren.

På basaren i kjellaren var det flott servering av skive og kaka. Mange lokale personar og bedrifter hadde gjeve gevinstar. Det vart samla inn 39000kr som skal gå til oppgradering av uteområdet rundt kyrkja.

Under kan du sjå bilete frå kvelden: