Filippinsk mat i løa på Sæbø

Gloria Tveitane er oppvaksen på Filippinene. No bur ho på Finnøy, men mattradisjonane frå heimlandet likar ho å halde på. Etter uveret som herja heimlandet for ei tid tilbake, ynskte ho å hjelpe dei som vart ramma av orkanen. Ho laga til middag og dessert på filippinsk vis, i løa til Unni og Jon Olav Østhus. Pengane som kom inn, gjekk til trengjande på Filippinene. Gloria sender mat, frå Norge til dei som treng hjelp på Filippinene. Det var mange frammøtte og alle var einige om at dette var eit kjempetiltak!

Maten smakte aldeles nydelig.

Under kan du sjå bilete: