Har du bilete av Fogn kyrkje?

Publikasjonen «Fogn kyrkje 25 år» er i ferd med å ferdigstilles. I den forbindelse ønsker vi å få tak i bilder som viser kapellet, byggefasen og livet som har kommet til utrykk i Fogn kyrkje gjennom disse 25 årene. 

Vi ber om respons på denne invitasjonen innen 6. Oktober, så fristen er kort! Vi vil gjerne få tips om mennesker på Fogn som kan ha bilder eller dersom du har bilder, og de kan være digitale eller papir, så gi et signal på denne mailadresse: elsejorunn.loland.vold@gmail.com

Vennlig hilsen redaksjonen Fogn kyrkje 25 år