Avsluttar turneen på Fogn!

Torolf.jpg

Øyposten kan melde om at far og son Nordbø, Torolf og Oskar, avsluttar sin sommarturnè på Fogn oppvekstsenter, onsdag 13. september. Duoen har i sommar turnert med konserten "Røter i fjord", og på onsdag set dei altså punktum på Fogn. 

Torolf Nordbø fortel at det kjem til  å verta nokre innslag frå hans alter-ego, "Han innante", i løpet av konserten, som startar klokka 19.30. 

Oskar.jpg

Det kostar 150 kroner for vaksne, 100 kroner for skuleungdom og maks 400 per familie å koma inn på konserten, som vert gjennomført i gymsalen på Fogn oppvekstsenter.

Konserten vert gjennomført med støtte frå Rogaland Fylkeskommune og Finnøy Kommune.