Hausttakkefest i kyrkja

Søndag 10. september var det Hausttakkefest i kyrkja. Alle born frå 1.-4. klasse hadde med seg frukt, som dei delte ut. Dette var også fyrste Gudsteneste leia av den nye presten Tor Egil. Det var innslag frå Tøff og Nådig.

Det vart også delt ut diverse bøker til born i 1.-4. klasse. Årets konfirmantar blei presentert, Karianne Østhus, Oda Marie Hovda, Ole Mathias Hovda, Magnus Hovda og Kristian Sandanger Iversen.

Under kan du sjå bilete: