Samanslåing på bedehuset

Fil 28.09.2017, 08 27 56.jpeg

I førre veke var det felles årsmøte på bedehuset, og i etterkant av møtet vart pressemeldinga under sendt ut:

Fogn Misjonssamling er stifta
Etter å ha arbeidd med saka over fleire år, var medlemmene i Fogn Bedehusforening og Fogn Misjonslag (NLM) kalla inn til ekstraordinært årsmøte på Fogn Bedehus 21 september. Temaet for kvelden var eit forslag om å etablera Fogn Misjonsforsamling ved i praksis å slå saman Fogn Bedehusforening og Fogn Misjonslag til eit felles lag. Mange hadde ordet under årsmøta og ordskiftet var sakleg og godt. Då røystene var talde opp synte det seg at det var eit solid fleirtal for å etablera Fogn Misjonsforsamling. Denne forsamlinga vert også knytt til NLM, fordi me trur det er godt å ha ein godt fundament og ein klår struktur for arbeidet. Samstundes har andre organisjonar, lag og einskildpersonar i praksis høve til å nytta Fogn Bedehus slik som før.

Intensjonen er at Fogn Misjonsforsamling skal gi eit komplett kristent tilbod til sine medlemmer. Alle er velkomne til våre møter og samlingar – uavhengig av medlemskap i NLM eller andre organisasjonar eller kyrkjesamfunn.

Det er vald eit interimstyre for Fogn Misjonsforsamling som vert sitjande fram til første ordinære årsmøte tidleg i 2018. Interimstyret er samansett slik:

Paul Aano
Kristel Borgemyr
Kjersti Sandanger
Håvard Østhus
Jon Olav Østhus