Søndagstur på torsdag...

TDF 3.jpg

Søndagstur

på ein torsdag...

På Kristi himmelfartsdag, torsdag 25. mai, vert det arrangert felles "søndagstur" til Skinnvigå. Folk kan anten koma sjøveien, eller parkera ved drivhuset til Mari-Anne og Jon Olav. Oppmøtetid på parkeringsplassen er klokka 14.00. 

Det vert laga til eit lite bål til grilling, og alle som ynskjer det er hjarteleg velkomne til å vere med på tur!

Arr: Turgruppa med repr. frå Fogn IL, helselaget og speidaren.