Kjempestemning på isen!

Etter ein lengre kuldeperiode, kom endeleg Facebookmeldinga frå Arne Torgersen, der han meldte om 10 cm is på Torvmyrå! Dette skjedde omtrent midt på dagen, tysdag 14. februar, og kun kort tid etter var isen full av leikande born og vaksne som kosa seg ein heil del! Særleg det faktum at vèrmeldingane meldte om stigande temperatur dagen etter, gjorde at mange tok seg ut akkurat denne tysdagen!

Omlag 60 personar var innom isen i løpet av ettermiddagen. Anten du var ein av desse eller ikkje, kan det vere kjekt å sjå den lille videoreportasjen, og serien med bilete under: