Tomasmesse i kyrkja på onsdag

Velkommen til Tomasmesse i Fogn kyrkje onsdag 15. november klokka 19.00

Namnet Tomasmesse kjem frå læresveinen Tomas som fekk tilnamnet "Tvilaren"

Tomasmesse ideen oppstod i den lutherske kyrkja i Finland på 1890-tallet og har spreidd seg til mange land.

Denne gudstenesten har ein enkel liturgi, gir rom for ettertanke, ein stad der tru og tvil kan møtast, ei vandring i truas og tvilens landskap. 

Ei slik gudsteneste kan vera ei god hjelp til å stoppe opp og tenkje over sitt eige liv, forholdet til seg sjølv og andre og til Gud. 

Sentralt i gudstenesten er bønnevandringa, der du kan vitje ulike stasjonar i kyrkjerommet, du kan tenne lys, ta imot velsigninga osb. Eller du kan sitje i kyrkjebenken i stille ettertanke og høyre fin musikk.

Preika vert erstatta med eit vitnesbyrd eller ein refleksjon. Gudstenesten vert avslutta med fellesskap rundt nattverdbordet.

Velkommen 

 

image.jpg