Husk handle lokalt dagen!

Joker Fogn har sendt oss følgjande pressemelding:

Nærbutikkar over heile landet oppfordrar bygdefolk til å handle meir lokalt. Laurdag 21.oktober blir det aksjonsdag for lokal handel på Joker Fogn frå 12.00-15.00.  

 

«Handle lokalt – velg nærbutikken» er slagordet for kampanjen, som blir arrangert i samarbeid med det statlege Merkur-programmet for distriktsbutikkar.

 

Kampanjen vil fokusere på kor viktig butikken er både som møteplass, servicesenter

og salsstad for daglegvarer. Målet er å redusere handels-lekkasje og stimulere til meir lokal handel.

 

Det er venta at 400 butikkar over heile Norge vil delta i den nasjonale kampanjen for lokal handel.

- Når du handlar lokalt, er du med på å oppretthalde både nærbutikken og eit levande lokalsamfunn. Vi ønskjer å takke kundane for at dei sluttar opp om lokalbutikken. Samtidig vil vi utfordre dei som handlar lite lokalt, til å tenkje over kva butikken betyr for bygda, seier seniorrådgivar Per Kjetil Jørgensen i Merkur.

 

Nærbutikkdagen blir markert på ulike måtar. Dei fleste butikkane tilbyr kaffi og kaker til kundane sine denne dagen. Mange legg opp til ekstra aktivitetar i butikken. Nokre butikkar går ut med spesielle tilbod. Andre nyttar anledninga til å invitere ordføraren på besøk.

På Joker Fogn blir det gratis lappar, kake og kaffi. Det blir konkurranse i vedstabling, høgast tårn på 2 min vinner. I tillegg kan dei som handler for 500 kr eller meir i løpet av veka legge igjen kvittering med namn og være med i trekning om å vinne varer for tilsvarande beløp.  

 

- Merkur jobbar for å utvikle daglegvarebutikkar i distrikta slik at dei kan gi eit best mogleg tilbod til kundane sine. Men det er like viktig at folk som bur på bygda, brukar lokalbutikken sin i størst mogleg grad. På den måten kan vi sikre utsette butikkar og skape eit miljø rundt lokalbutikken. Utan butikk er det vanskeleg å få til vekst og tilflytting i ei bygd, seier Per Kjetil Jørgensen i Merkur.

 

Kontaktpersonar: Ivar Opsal, Joker Fogn, 99567320
Per Kjetil Jørgensen, seniorrådgivar Merkur tlf. 47 34 44 87