Innkalling til møte om landbruk

Finnøy Kommune inviterer til følgjande møte:

No er arbeidet med kommuneplanen godt i gang, og sidan LANDBRUK er eit av områda vi særleg skal sjå på ønskjer vi allereie no å snakke med dykk som arbeidar i næringa. 

Vi inviterer derfor til medverknads og dialogmøte onsdag 25 oktober klokka 18.00 – 20.30 i kommunestyresalen på rådhuset. – det blir lett servering☺ 

Agenda for møtet:

18.00 – 18.20 velkommen/ inlegg om kommunplanarbeidet med fokus på landbruk v/kommunalsjef Hilde Gunn Bjelde og landbrukssjef Silke Ullrich. 

18.20 – 18.40 berekraftig landbruk, regional og nasjonale føringer og forventninger v/Anfinn Rosnes ass. Landbruksdirektør. 

18.45 – 20.30 samtale over bordet om utvalgte tema: Kjerneområde landbruk til nytte eller byrde for landbruket? Berekraftig og sterk landbruksnæring, eller auka busetting, er det nødvendigvis motsetningar? Kva med tilleggsnæring i landbruket, når næringa veks ut av løa? Kva er vitsen med kommuneplanen? 

Andre tema kan godt komme opp etter kvart også i møtet. Vi ønskjer å utfordre, lære, og kanskje finne fram til nye tankar saman med dykk. 

Alle er velkomne! 

Beste Helsing Finnøy kommune