Søndagsskule og søndagsring på skulen

Fra  og med søndag 15. oktober blir søndagsskulen og søndagsringen flytta til skulen, grunna rehabilitering av kjellaren på bedehuset. Kjellaren på bedehuset vart hardt ramma av den store nedbørsmengda natt til torsdag. Det er uvisst når kjellaren på bedehuset er klar for bruk att.

I morgon blir det altså søndagsskule og søndagsring på skulen frå klokka 11, alle er velkommen!