Visning på Fogn, 28. august 2016!

På årsmøte i Fogn grendalag blei det fremma eit forslag om å ha ein visningsdag på Fogn . Jobben med å auke folketalet er no konkret i gang og dette handlar om å gjere nokosaman for bulyst og folkeauke. 

Ein gjeng har vore samla for å stake ut kursen vidare. Mange gode forslag kom fram og konkret er tanken å setje av søndag 28.august til ein visningsdag på Fogn. Visningsdagen er tenkt for folk i omegn som kan tenke seg å sjå Fogn. Me vil vise fram samhald og engasjement, me vil vise fram det beste me har og her er alle innbyggjerane ressursar. Saman er me best! Tanken er og å vise fram det me har av ledige hus og tomter, enten til leige eller for sal.  Program for denne dagen kjem etter kvart. Det er kjekt viss så mange som mogleg set av dagen og er med på eit flott program rundt omkring på øya. 

Me treng alle gode krefter og har du lyst til å bidra denne dagen eller vere med i planlegginga, mellom anna på eit planleggingsmøte måndag 27. juni kl. 20.00, så ta kontakt med leiar i grendalaget Kristoffer Østhus på tlf: 97090902. 

(Tekst: Heidi Bø Sangedal)