Bilete og videoar frå 17. maifeiringa på Fogn!

17. mai vart feira på tradisjonelt vis på Fogn, også i 2016! Her var både 17. maitog og kyrkjebesøk, og gamle "slagerar" som t.d. pilkast og lykkehjul, men òg nokre "nyvinningar" som sauebingo og gravemaskinkonkurranse! 

Om kvelden var det folkefest med tale av Harald Bøe, og pianoframføring av Kaia Sunde. Komiteen hadde også laga til god underhaldning, pakka inn i rammene frå NRK sitt opplegg "Sommarbåten", som i år hadde teke turen innom Fogn.

Bilete frå dagen finn de i serien under. Det er Silje Nordvik Akselberg, Karianne Østhus og Øyvind Runestad som er fotografar. 

Filmane som vart viste på kvelden ligg heilt nedst i denne saka.