Seriestart i helga!

Laurdag 23. april klokka 14.20. Det er berre å sette av tidspunktet, for då er vert 7. divisjon avdeling 2 sparka i gang på Fogn stadion! Og det er ikkje kven som helst som kjem på besøk for å spela mot A-laget denne laurdagen. Det vert ein ekte øyduell mellom dei blåkledde frå Fogn og dei kvitkledde frå Kvitsøy! 

Nytt av året er at kiosken har blitt flytta slik at den no er plassert midt blant publikum på sida av banen. Her er det også lagt inn straum slik at det vert sal av nysteikte vafler og kaffi, i tillegg til sjokolade under seriestarten på laurdag! 

Så må det nemnast at det er mykje spenning knytta til denne kampen. Kvitsøy har, etter kva ryktene seier, spelt fleire treningskampar, utan dei heilt store resultata. Samstundes har ikkje Fogn spelt ein einaste treningskamp, og grasbanen har heller ikkje vore nytta før på treninga sist tysdag. Fogn har også mista ein av stjernespelarane frå i fjor, nemleg Rasmus Robson Skartveit, som har meldt overgang til Siddis i 5. divisjon. 

Det er altså umogeleg å seie på førehand kva som kjem til å skje i seriestarten, så det tryggaste er nok berre å møte opp når mennene frå Kvitsøy og Fogn barkar saman til kamp!