#godefogn

Dei av lesarane som er på Instagram, veit gjerne kva ein hashtagg (#) er for noko. På godt norsk heiter det ein emneknagg, og er ein måte å merka bilete på, slik at bilete som passar inn i same kategori, kan visast som eit album eller i eit digitalt galleri. No er det etablert ein felles hashtagg for positive bilete frå Fogn, nemleg hashtaggen #godefogn. Bilete som vert merka med denne hashtaggen kjem opp på TV-skjermen på butikken, der dei fem siste bileta i denne kategorien vil visast. Det må også nemnast at det berre er bilete som er publiserte frå ein open konto (altså ikkje ein konto der folk må sende forespørsel for å kunna sjå bileta) som vil verta synlege på skjermen.

Instagrambrukarar kan også sjå etter hashtaggen #godefogn i Instagramprogrammet på telefonen sin. Her vil dei sjå bilete som er lagt ut frå opne kontoar, i tillegg til dei bileta som deira "Instagramvener" har lagt ut merka med #godefogn.

Då er det berre å knipsa flotte bilete frå Fogn og merka desse med #godefogn!