Dugnad på nærmiljøanlegget på laurdag

Som dei fleste nok har fått med seg, så er eit nytt nærmiljøanlegg i ferd med å reisa seg ved Fogn oppvekstsenter. Det er Fogn IL som finansierer anlegget gjennom eigenfinansiering og midlar dei har søkt om, og mykje av arbeidet med oppsett av dei ulike apparata vert gjort på dugnad. Det siste som skal skje, før anlegget er ferdig, er at eit firma kjem og støyper falldekket som skal vere under apparata. Det er difor særs viktig at apparata ikkje vert brukt før dette dekket kjem på plass. 

Laurdag 19. mars frå klokka 10.00-14.00 vert det arrangert dugnad på anlegget. Det er ulike oppgåver som skal gjerast denne dagen:

- Oppmåling og plassering av seks "Rampballs" (leikeapparat)
- Kosting av asfalt rundt området, og spyling av apparater/asfaltkant.
- Finskjæring av asfaltkant
- Planering med grus/singel, slik at det er klart for støyp av falldekke like over påske.
- Oppsett av sponplater i ballhuset og flytting av utstyr bort til ballhuset.
- Evt. raking og luking av overgangen mellom grus og fotballbane

Det er flott om folk tar med seg eit eller fleire av desse reiskapene: jernrive, krafse, spade.

Alle er hjarteleg velkomne til å vere med på dugnad, anten dei kan vere med i ein, eller fleire timar. Det vert servert kaffi og sjokolade.