Ei takk frå Hovda

Torsdag 3. mars døydde Johannes Hovda, som mellom anna har vore rektor ved skulen på Fogn i mange år. Johannes vart gravlagt fredag 11. mars, og familien vil gjerne koma med ei takk i dette høvet:

"Me vil gjerne få takka hjarteleg alle dykk som så velvillig stilte opp, og hjalp med alle praktiske og tekniske detaljer i høve gravferda til vår kjære Johannes Hovda.

Varm helsing frå Solveig med familie"