Båtførarkurs og eksamen, alt på ein dag på Fogn!

I og med at vi bur på ei øy med vatn på alle kantar, er det kjekt å kunne ferdast i båt på sjøen. Utan båtførarbevis kan ein i dag berre føre ein mindre båt med liten motor. Er båten over 8 meter, eller motoren over 25 hk, må ein ha båtførarbevis , så lenge ein er født etter 1. januar 1980. Difor er det blitt meir og meir vanleg med båtførarkurs, der ein får intensiv opplæring, med påfylgjande eksamen. Grendalaget arrangerte eit slikt kurs her på Fogn for nokre år sidan, og no kjem det tilbod om eit nytt kurs, dersom behovet er tilstades.

Jarleiv Bjørklund er overstyrmann, og sertifisert til å ha slike kurs. Han kan koma til Fogn ein helgedag i vår for å gjennomføra 6 timars intensiv opplæring, der den siste timen går med til eksamen. Kurset kostar 1500,- og i tillegg kjem det ei eksamensavgift på 685,- 

På kurset får du mellom anna læra om:

 • Navigering
 • Godt sjømannskap
 • Signaler for sikker navigering
 • Ord og uttrykk brukt på sjøen
 • Sjøens lovar og regler
 • Grunnleggande navigasjon
 • Sjøkart
 • Kompass
 • Sjømerker
 • Fyr og lykter
 • Bruk av instrumenter og seilas i kartet

Kurset vert gjennomført i eit klasserom på oppvekstsenteret, og ein tek altså eksamen direkte etter kurset. Jarleiv melder også om at kurset har ein "bestått garanti".

I første omgang vil vi høyre om det er mange som er interesserte i å vere med på eit slikt kurs i vår. Deltakarane må ha fylt 14 år når kurset vert avholdt. 14-åringar kan også ta eksamen, men beviset vert ikkje sendt ut før dei er 16 år. Det er ikkje nokon øvre aldersgrense, og det er anbefalt å ta eit slikt kurs sjølv om du er født før 1980. Kurset må vera betalt på førehand, informasjon om betaling kjem til dei som melder seg på.

Alle som er interesserte i å vere med på eit slikt kurs, kan sende ein sms til Kjell Terje Roverud på 901 47 811, og melde frå om si interesse. Så kjem det meir informasjon etter kvart.