Klart for årsfest i Fogn IL

Fredag 26. februar klokka 18.00 er det igjen klart for årsfest i Fogn Idrettslag. Årsfesten, som dei siste åra har vore særs godt besøkt, er full av høgdepunkt, berre sjå her:

  • Ole Jakob Kjølvik fortel frå ein av turane sine
  • Informasjon om Frisklivssentralen og "Juzt move"
  • Informasjon og bilete frå dei ulike aktivitetane
  • Servering av pizza, brus, is og kaffi
  • Val og årsmøte
  • Informasjon om framdrift av nærmiljøanlegget.
  • Utlodning der kvart lodd kostar 10 kr. Styret set pris på gevinstar

I tråd med retningslinjer frå Norges friidrettsforbund har styret i år valt å slutta av med utdeling av vandrepokalar knytta til Fognameisterskapet.

På årsmøtet vil både årsmelding og ei ny "lovnorm for idrettslag" verta lagt fram. Begge desse dokumenta kan ein lese ved å klikke på lenkene under, så kan dei som ynskjer det stilla ekstra godt førebudde til årsmøtedelen av årsfesten!

Framlegg til årsmelding for Fogn IL 2015

Lovnorm for idrettslag

Velkommen til årsfest i foajeen på Fogn oppvekstsenter!