Kurt Hjemdal taler på Fogn i helga

Det har nærmast vorte ein tradisjon at Kurt Hjemdal kjem til Fogn ei helg i året for å ha møter på bedehus og i kyrkja. I år kjem Kurt helga 11.-13. november, og han skal tale over ulike emne frå Johannesevangeliet, med overskrifta "Å se Guds herlighet". Møteplanen for helga ser slik ut:

Fredag kl. 19.30 på bedehuset - "Kom og se"

Laurdag kl. 18.00 på bedehuset - "Veien til frelse"

Det vert servert kaffi og kaffimat mellom møta på laurdagen

Laurdag kl. 19.30 på bedehuset - "Brødet fra himmelen"

Søndag kl. 11.00 i kyrkja - Gudsteneste med fokus på dagens tekst frå Lukas 13, 10-17.

Alle er hjarteleg velkomne!

Arr: Normisjon v/ Joar Sandanger