Fleire Dorperar på veg!

Tysdag 8. november og onsdag 9. november vart det til saman lagt inn 200 embryo av saureasen Dorper på garden til John Runestad. 130 av desse var vanlig Dorper (svart hovud), medan dei siste 70 var kvit Dorper. Embryoa vart lagt inn i sauene til John Runestad og Rune Opsal.
 
Dette er ei fortsetting av avlsarbeidet frå i fjor med nye gener frå Australia slik at vidare avl på eigne dyr kan fortsette neste år.
Innlegget av embryo vart gjort av veterinær frå Australia (Michylla Seal) med assistent. Dyra var klargjort for embryooverføring av Dag Aasland.
Fleire personer var innom fjoset og observerte innlegget av embryo, blant desse var dei to nyinnflytta fognabuane og dyrlegane Marita Sandanger og Sondre Sørheim som fekk tips og informasjon frå den australske dyrlegen.

Nå er det berre å  vente i spenning til våren og lemminga for å se kor mange lam som blir født!

Tekst og bilete: Ivar Opsal