St. hansfeiringa står for døra

Tysdag 23. juni frå kl. 19.30 arrangerer Fogn IL og Fogn Kr. Ungdomslag si tradisjonelle St.hansfeiring med båltenning, andakt og sal av pølser, kaffi, brus og sjokolade. I år skjer dette ved Helga og Ståle Østhus sitt naust, og det er Morten Stensland som står for andakten. 

Tenninga av bålet skjer klokka 22.00, men folk er som sagt velkomne frå klokka 19.30. Når det gjeld dugnad for å dra saman bålet, så vert denne på måndag 22. juni kl. 18.00. 

Alle er hjarteleg velkomne, både til å dra bål 22. juni, og til sjølve feiringa 23. juni!