Elbilfilm sett 100 000 gonger!

Til årets 17. maiunderhaldning hadde komiteen mellom anna laga ein film der ein påstått elbileigar vart intervjua om kvifor han køyrde elbil. Dette klippet har blitt flittig delt i sosiale medier, og var per onsdag 27. mai sett ikkje mindre enn 100 000 gonger! Det vil altså seie at på dei 10 dagane etter 17. mai, så har filmen i snitt vorte sett sju gonger kvart minutt, døgnet rundt. 

Den dagen flest var inne og kikka, var onsdag 20. mai, då filmen hadde nærmare 23 000 visningar. Til samanlikning kan det nemnast at "hiten" frå 17. mai i fjor, filmen "Hyss på Fogn", totalt har vorte sett omlag 10 000 gonger. Denne vart også plukka opp av Aftenbladet.no og publisert der. Det har ikkje elbilfilmen vorte, den har stort sett vorte delt i sosiale medier, noko som tydelegvis kan gi mange treff...

Har du ikkje sett videoen, eller vil du sjå han igjen? Klikk "play" under: