Det skjer på Fogn i jula

Det skjer som vanleg ein heil del på Fogn i jula, berre sjå her!

Onsdag 23. desember - kl. 23.00
Ungdomslaget arrangerer midnattsamling i kyrkja
Uformell samling med drøs, lesing av juleevangeliet og klementiner!
Alle frå og med 8. klasse er velkomne!

Julafta - kl. 13.00
Gudsteneste ved Anders Kvalevåg
Song ved Fognakoret
Takkoffer til Talgje sokn sitt misjonsprosjekt

1. Juledag - kl. 12.00
Høgtidsmøte på bedehuset
Andakt ved Paul Aano
Kollekt til hjelpeprosjektet "Redeemed in Zion"

2. Juledag - kl. 12.00
Gudsteneste ved Anders Kvalevåg
Nattverd
Takkoffer til Åpne dører

3. juledag - kl. 18.00
Søndagsskulen sin juletrefest på bedehuset
Andakt av Dag Olav Sæbøvåg
Elles vert det gong rundt juletreet, og det som elles høyrer med på ein tradisjonell juletrefest.
50 kr per person, maks 150 kr per familie.

Laurdag 2. januar - kl. 16.00
Fogn IL sin nyttårsmarsj med start ved skulen.
Me går løypa Bø - Høgaste - Erås og så tilbake til skulen. 
50 kr per deltakar, maks 150 kr per familie.
Gløgg og pepperkaker etterpå.

Laurdag 2. januar kl. 18.00
Fogn IL sin volleyballcup i gymsalen.
Blanda lag med minimum to menn/damer.
Påmelding av lag frå 8. klasse og oppover til Jakob (99014338) eller Pål (97040089), seinast kvelden før.
Premiering: Vandrepokal
Sal av pizza, brus og sjokolade.

Følg med på Fogn.org for eventuelle endringar eller andre arrangement.

God jul!