Årets landbruksvideo 2015 - frå Fogn?

Nettsida traktor.no skal i haust kåra "årets landbruksvideo 2015", og blant dei 41 innsendte bidraga kjem det ein særs sterk kandidat frå Fogn! Halvard Bøe har filma og redigert ein landbruksvideo som syner Østhus Bygg og Maskin i aksjon i årets slått, mellom anna på "egrene" på Fogn. Filmen har imponerande høg kvalitet, og kan fort stikka av med tittelen "årets landbruksvideo 2015"! Frista for å sende inn bidrag er no gått ut, og juryen på traktor.no arbeider for tida med å sjå gjennom, og vurdere bidraga. I mellomtida kan ein sjå at Halvard sin video vert profilert på framsida på nettstaden, under tittelen "Deutz-bonanza i Ryfylke". 

Vi ynskjer Halvard lukke til i konkurransen, og kryssar fingrane for at han gjer det godt! Under kan du sjå Halvard sitt flotte bidrag.