Søppeltømming 2015

Rymi.jpg

Kvart år får vi ein tømmekalender i posten, som syner når søppelbilen kjem og tømmer søppelbøttene på Fogn. Kalenderen for 2015 vart sendt ut i desember, men det er gjerne ikkje alltid vi har den foran oss når står der ein kveld og lurer på om det er søppeltømming morgonen etter. Difor la vi ut ei lenke til kalenderen for 2014 på Fogn.org i fjor, og "gjentek suksessen" også med årets tømmekalender.

I kalenderen finn du i tillegg nyttig informasjon som t.d. opningstidene for gjenvinningsstasjonen på Judaberg (onsdag 13.00-17.30 og laurdag 10.00-13.00). Og visste du at det var ei byttebu på gjenvinningsstasjonen, der du kan setje frå deg og ta med deg ting du og andre synest er for fint til å kaste, men som kan få skifte eigar? Dette kan du lese meir om i tømmekalenderen for 2015 som du finn nede til venstre på framsida av Fogn.org, eller ved å klikka HER.