Posten skal ikkje berre fram...

Arnstein Bøe har på vegne av Fogn grendalag vore i kontakt med distribusjonsavdelingen for posten. Det har nemleg vore nokre tilbakemeldingar om mykje feillevering av post, i tillegg til at det har vore litt uklårt kva ein eigentleg kan forvente frå landposttenesta ut over berre det å levere post.

Arnstein kan fortelja at distribusjonsavdelinga skal ta tak i feilleveringsutfordringa, og kan elles fortelja at dette om landposttenesta:

  • Ein gong i veka (måndag-fredag) kan du få utført ulike posttenester heimefrå. Det einaste du må gjere er å feste den gule signalbrikka på postkassen din, slik at postbudet ser at du ynskjer å få noko utført. Om du ikkje har signalbrikka, får du denne ved å henvdende deg til postbudet eller postens kundeservice.
  • På laurdag kan du få utført inn- og utbetalingar ved oppmøte i postkassen.
  • Du kan kjøpa frimerke av postbudet. Per dato har ikkje landpostbudet kortlesar i bilen, så dette må betalast med kontanter. Det vert arbeida med å få tak i terminal/kortlesar til bilane.
  • Har du DNB-konto kan du gjere innskudd og uttak hjå landpostbudet.
  • Elles kan du få utlevert eller innlevert rekomanderte brev, verdibrev, oppkrav og alle typar pakkar og brev.

Arnstein vil, på vegne av grendalaget, ha tilbakemeldingar dersom det som står skrive ovanfor ikkje fungerer i praksis. Han kan nås på mail fogngrendalag@gmail.com eller telefon 45476251.