Søndagsskulefrukost til helga

På søndag startar søndagsskulen opp igjen etter sommarferien. Dei startar hausten med søndagsskulefrukost på bedehuset, og har i dette høvet sendt inn både bilete og tekst til Fogn.org:

Velkommen til søndagsskulefrukost søndag 14. sept. kl. 10.00 på bedehuset.
Kom heile familien, med eller utan besteforeldre, til en GOD frukost. Etterpå blir det sang og andakt med og for dei minste.
Velkommen store og små!