Har du tankar om hurtigbåt- og ferjeruter?

Ferje.jpg

Fogn Grendalag skal sende ei uttale til Finnøy kommune og Rogaland Fylkeskommune knytta til ferje- og hurtigbåtrutene våre. Dei har laga eit forslag til ei uttale, men ynskjer at alle kan kome med innspel som Grendalaget vil gå gjennom, og eventuelt korrigera skrivet som skal vidare "opp i systemet". 

Har du tankar om hurtigbåt- og ferjeruter, er altså dette ein god moglegheit for å få desse tankane vidare. Innspel må ha kome til Grendalaget innan torsdag 18. september. Du kan t.d. nytte "kontakt oss" her på Fogn.org, mailadressa fogngrendalag(a)gmail.com eller kontakte Arnstein Bøe på 45 47 62 51.

Klikk HER for å lese uttala frå Grendalaget, slik den ligg føre no.