Fognfast?

Tysdag kveld var det litt av eit hovudoppslag på Stavanger Aftenblad sine nettsider. Vi kunne lese tittelen: «Slik kan Fogn bli landfast», under eit kart som synte ulike trasear som kunne gjere dette mogleg. Det heile dreier seg om ei bacheloroppgåve skrive av Stefan Afradi, der han meiner at det skal vere mogleg å kople både Fogn og resten av Fisterøyane opp til fastlandet (via Finnøy) for under 2,2 milliardar kroner. 

Les saka på Aftenbladet.no ved å klikke HER, eller les heile oppgåva til Afradi ved å klikke HER.