Gira på kultur?

Merete og Malvin snakkar om kultur medan dei et is og varme bjørnebær på Erås museum.

Merete og Malvin snakkar om kultur medan dei et is og varme bjørnebær på Erås museum.

I Fogn grendalag har det alltid vore ei undergruppe med fokus på kulturaktiviteter. Gruppa arrangerer kvart år ein kulturbasar til inntekt for eit godt føremål, og har elles vore med og gjennomført andre kulturarrangement som t.d. konsertar i "løå" på Erås museum. Fogn.org sorterer også inn under kulturgruppa i grendalaget. Gruppa består no av:

Merete Meling Kindingstad (leiar og styret sin representant)
Malvin Sandanger
Kristine Bø
Kirsti Esperås
Håvard Østhus
Mallin Iversen (vara)

Det er styret i grendalaget som formelt sett har peika ut denne gruppa, men i laget sine vedtekter står det at "interesserte medlemmer kan melda seg til arbeid i slike grupper". Dette ynskjer leiaren i gruppa, Merete, å minne sambygdingane om. "Dersom det er nokon som ynskjer å bli med i gruppa, kan dei berre ta kontakt med meg. Og dersom dei ikkje fyrst og fremst ynskjer å vere med i gruppa, men har ein god idè til oss, så vil eg gjerne høyre den også", fortel Merete til Fogn.org.

Merete kan nås på mail (merete.meling.kindingstad(a)finnoy.kommune.no) eller mobil (95778277). Så no er oppfordinga gjeven!