Bilete frå 17. maifeiringa på Fogn

Det såg gjerne litt grått ut, reint vèrmessig frå morgonen av, men etterkvart slo sola seg igjennom skylaget og laga ei fin ramme for ein flott festdag på Fogn! Det aller meste skjedde "tradisjon tru", og bileta treng difor ikkje dei store forklaringane... Mange fotografar har vore i sving, og bileta under er knipsa av Else Jorunn Løland Vold, Silje Nordbø Østhus, Jakob Bø og Håvard Østhus.