Markerte grunnlovas 200-årsjubileum med fagdag

Kvar vår plar det vera ein fagdag på skuledelen av Fogn oppvekstsenter. Då har ein gjerne ein heil dag med t.d. matematikk, gjerne sett frå ein litt anna vinkel enn vanleg. I år vart det ein ny vri på fagdagen, i og med at det er 200 år sidan grunnlova vart underskriven på Eidsvoll i 1814. Difor var det nettopp dette som var i fokus då elevane førre tysdag hadde fagdag. Kvar klasse fekk ulike oppdrag, og så vart dei ferdige produkta presenterte for resten av skulen i gymsalen når dagen gjekk mot slutten.

Elevane virka til å vere godt nøgde med dagen, og dei aller fleste meldte frå om at dei hadde lært ein eller fleire ting som dei ikkje visste før dei kom på skulen akkurat denne fagdagen!

2. klasse fekk i oppdrag å laga, og framføra ein song om 17. mai, noko dei gjorde med stil! Songteksten ser de under:

Melodi: Å huffameg - Tante Sofie)

Endelig er dagen her som vi har venta på
Vi går i tog med fine kler, masjerer litt, og så:
Is og brus og lykkehjul, og leik og godteri
Dette er vår beste dag, og vi har skulefri.

På skuleplassen har vi masse leiker, masse gøy.
På fotballbanen er det straffekonk og masse støy
Vi kastar pil og skyter blink og spring litt rundt omkring
Vi kjøper lodd på lykkehjul og vinner fire ting.

Grunnlova er god å ha og den må ingen ta
I Noreg er vi frie utan krigar nokon stad
Derfor vil vi feira dette landet, hipp hurra!
Vi går i tog og synger ut, og har det kjempebra. JA!


3. og 4. klasse skulle laga ein film der dei såg på nokre av endringane som har skjedd med grunnlova etter at den først var ferdig i 1814. Filmen, som er både filma og redigert på iPad, ser de under:

1. klassingane hadde høgtlesing og såg på bilete frå boka "Mina og løva", som handlar om ei jente som får vere med på mora si på Stortinget, og lærer om grunnlova der. Deretter fekk dei i oppdrag å fargelegge teikningar frå boka, og teikningane ser de i serien under: