Rekordoppmøte på årsmøte i Fogn IL?

Ida og Karianne var instruktørar på den eine songen då barnezumbagjengen viste seg fram på årsmøtet.

Ida og Karianne var instruktørar på den eine songen då barnezumbagjengen viste seg fram på årsmøtet.

Om det er rekord eller ikkje veit ikkje vi, men det var i alle fall over 100 personar på årsmøtet/årsfesten i Fogn IL, fredag kveld! Alle aldrar var representerte, og dei frammøtte fekk mellom anna med seg rapportar frå dei ulike aktivitetane i idrettslaget, utdeling av vandrepokalar etter Fognameisterskapet, ein synleg takk til trenarar og deltakarar i barneidretten, barnezumbaframsyning (biletet), utlodning og pizza, is og kaffi. I tillegg var det rigga til ein aldri så liten kinosal i naborommet, slik at dei yngre borna kunne ha ein plass å trekke seg tilbake når årsmelding, rekneskap og val vart litt for kjedeleg. Val av både styre, varamedlemmer, leiar og revisor gjekk strengt tatt nokså fort, då alt skjedde ved akklamasjon. Det vart ingen utskiftningar i styret, og Heidi Bø held fram som formann i minst eit år til. 

Vandrepokalane gjekk dette året til to 2. klassingar, nemleg Angelika og Josef. Angelika hoppa 1,71 m i lengde, og Josef presterte 10,8 sek på 60 meteren, noko som holdt til at begge fekk sine namn gravert inn på pokalane. 

Under er ein fyldig bildeserie frå mykje av det som skjedde denne kvelden: