Flott U-landsaksjon!

U-landsaksjon 2014 23.jpg

Torsdag 23. oktober utgjorde barnehageborna og elevane ved Fogn oppvekstsenter ein forskjell for mange born i det asiatiske landet Laos. Då gjennomførte dei nemleg årets U-landsaksjon, og samla inn nesten 17 000 kroner som skal gå med til at born i Laos skal få gå på skule og få undervisning på deira eige språk!

Pengane kom inn på mange måtar, her er det berre å nemna i fleng:

  • Sal av middag, pølser, kake, lappar, kaffi og saft
  • Fiskedam
  • Sal av sjølvlagte ting
  • Sal av "Hei Verden"-produkter
  • Loppemarknad
  • Loddsal
  • Hud og Hårpleie
  • Fotoshoot
  • Wii-dans
  • Frisbeekast

Godt med folk møtte opp og la som nemnt igjen nesten 17 000 kroner som organisasjonen "Hei Verden" vil bruka på ein god måte blant borna i Laos. 

Under er ein serie med bilete frå aksjonen: