Fogn.org på Facebook!

Skjermbilde 2014-01-12 kl. 20.59.21.png

No kan det bli enno lettare å halde seg oppdatert på siste nytt frå Fogn.org, i alle fall for dei av lesarane som er på Facebook, og som vel å "like" den nye Facebooksida vår. Dei som gjer det vil nemleg sjå i sin "nyhendestraum" på Facebook når Fogn.org legg ut nye saker. Det er og mogeleg å kome med innspel til Fogn.org på Facebooksida, på same måte som ein kan nytte anten "Kontakt oss" eller kommentarfeltet her på sjølve Fogn.org.

Førebels har vi eit mål om å få 100 "likes" på Facebooksida vår, noko som vil vera med og bidra til at det som skjer på Fogn når enno lengre ut...

Så oppfordringa til dei av dykk som er på Facebook er klar: Klikk HER, og så på "Lik dette" oppe til høgre på sida for å hjelpe oss å nå det første målet om 100 fylgjarar.