Informasjon om kommune- og fylkestingsval

Valg-2019-vignett.jpg

Måndag 9. september er det klart for kommune- og fylkestingsval i heile Noreg. På Fogn er vallokalet som vanleg på Fogn oppvekstsenter, der ein også kan stemma i kyrkjevalet. Lokalet er ope frå klokka 13.00-18.00.

Nytt av året er at det skal vera elektronisk registrering av manntalslista, ikkje manuell registrering som tidlegare. For at det skal gå raskare og enklare å avgi stemme, er det difor ein fordel om folk har med seg valkortet som dei har fått i posten. Det vil sjølvsagt vere mogleg å stemme utan valkort, men det vil då ta hakket meir tid.

Velkommen til å bruke di stemme!