Det skjer på Fogn i påska!

Påskehøgtida på Fogn:

Fredag 12.april kl. 18:30

Jentelagsbasar på bedehuset. Andakt v/Kari Synnøve Nord-Varhaug. Innslag av Tøff og Nådig. Det blir boller, saft og kaffi. Mange flotte gevinstar. Arr. Jentelaget Vårvon

Palmesøndag

Kl. 12:00 - Påskevandring på Nordre Vignes på Finnøy. Start mellom 12:00 og 13:00. Ferje frå Fogn 11:40. Søndagsskulen på Finnøy arrangerer. Pga. dette blir det ikkje møte eller søndagsskule/ring på Fogn. Påskevandring på Finnøy anbefales.

Kl. 17:00 - Motbakkeløp. Ørnaukulå opp. Les meir her

Onsdag 17.april fra kl. 18:00.

Loddselgjerar kjem på dørene i hytter og hus. Trekning på påskeafta. Inntektene går til Fogn Idrettslag.

Skjærtorsdag

Kl. 11:00 - Nattverdmøte på bedehuset. Songinnslag. Tale av Håvard Østhus

Kl. 14:00 - Eggkoking i Domfjelldalen. Parkering ved Erås Museum. Eller gå frå der du vil, så møtes med ved bekken. Ta med eigen mat. Det blir quiz og frukt. Arr. Fogn Helselag

Langfredag kl 10:30

Pasjonsgudsteneste v/ Terje Engstrøm

Påskeafta

Frå 09:00 - Påskebasar på butikken. Loddsalg frå kl. 09:00. Servering av lappar, kake, saft og kaffi. Trekning kl. 14:00.

21:00 - Grandiosakveld på skulen. Pizza og andakt. Frå og med 8.klasse Arr. Fogn Kr. Ungdomslag.

1. Påskedag

Kl 11:00 - Høgtidsmøte på bedehuset. Songinnslag. Arne Borgemyr talar. Kollekt til NLM.

Kl. 18:30 - Høgtidsgudsteneste v/ Tor Egil Eriksen. Songinnslag. Nattverd. Takkoffer til Åpne Dører.