Ny høyring på enkelte vegnamn

Spørsmål veg.jpg

Etter folkemøtet om vegnamn på Fogn tidlegare i vår, sendte Fogn grendalag inn eit høyringssvar. Dette, og andre høyringssvar, har bidratt til at formannskapet i Finnøy Kommune, har kome med eit nytt forslag til nye vegnamn , mellom anna på Fogn. Dei namna som ikkje var omdiskuterte, er no blitt vedtekne, det er altså berre vegar der det har vore endringar som no er ute på høyring.

Grendalaget har sendt inn sine synspunkter etter førre folkemøte, og kjem ikkje til å sende inn høyringssvar i denne andre runden. Vi vil likevel oppfordre folk til å sende inn eigne svar, dersom det er ting de reagerer på i forslaget. Både sjølve forslaget, og informasjon om korleis ein sender inn høyringssvar, finn de ved å klikka HER.