Vellukka lansering av jubileumsheftet!

IMG_3273.jpg

Det ble en fin kveld i kyrkja 8/2 med presentasjon av jubileumsheftet, redaksjonen og de fleste artikkelforfatterne som fikk anledning til å utdype fortellingene sine. 

Fra flere ble det med varme fortalt om betydningen Peder Selvåg som kyrkjetjener og Jakob Bø som klokker har hatt på Fogn. Heidi Bø Sangedal som nå er klokker uttrykte det gjennom ønsket om å få gå i fotsporene deres. 

Geir Eskeland spilte til salmene og sørget for toner i samspill med Dag Olav Sæbøvåg på blokkfløyte.

Astrid Runestad leste egne dikt, til glede for forsamlingen. 

Heidi Bø Sangedal, Inger Marie Egeland og Øyvind Sandanger fra ansvarskomiteen serverte suppe med rundstykker, kaker og kaffe. Noen som selv ikke kunne delta hadde sørget for bakverk! Forsamlingen fylte mye av kyrkjekjelleren med 50 - 60 mennesker. Vi fikk et deilig måltid, mens praten gikk. Lysbilder rullet på skjermen fra kyrkjebygginga, fra vigslinga, grunnsteinsnedlegginga og jubileumsgudstjensten i 2016. Ottar Sandanger sørget for salget av Jubileumsheftet.

Nåværende sokneprest Tor Egil Eriksen var med i første del av arrangementet og intervjuet et lite knippe av mennesker på Fogn om deres relasjon til kyrkja, før han drog videre på konfirmantweekend på Furutangen. Stas var det at av tidligere prester kom både Gunnar Frøyland, Anders Kvalevåg og enka etter Arne Dag Kvamsøe, Marit Meling Kvamsøe.

Kvelden ble ledet av Eilef Gard fra Talgje som har hatt en vesentlig rolle knyttet til språkvask, kontakt med grafiker Sven T. Haugbråten - samt å pusle sammen dette som til slutt ble Jubileumsheftet. De historiske hendelsene og religiøse strømningene i Ryfylke og i dette tilfellet Fogn, er det Berner Meling fra Talgje som har skrevet om i heftet. Øystein Sandanger har levende skildret dugnadsarbeidet og byggeprosjektet gjennom alle disse årene i sin artikkel. Ottar Sandanger har skrevet om hva som gjorde at dette lille bygdesamfunnet klarte å bidra til å bygge ei slik kyrkje som vi i dag både er stolte av og glad i. Anne Kristine Solberg Runestad (Stine)var forhindret fra å delta. Hun har skrevet kapitlet om utsmykkingen i kyrkerommet som inviterer menighetsfellesskapet til å være med å skape nye aktuelle uttrykk.


Heretter vil Jubileumsheftet være å få kjøpt i Joker Fogn til kr. 150,-

Tekst: Else Jorunn Løland Vold

Senere kommer det bilder her på fogn.org, som ble vist denne kvelden.