Flott frukost med Søndagsskulen

Sundag 16. september var det dekka for den årlege søndagsskulefrukosten. I år var frukosten flytta til skulen. Det var godt oppmøte, og nesten heile foajeen vart fyld opp av mange born og vaksne, som ville høyra om Jesus. Magrethe Frafjord hald ein fin andakt om skapinga. Borna var særs engasjerte. Kvar familie fekk også eit blad som dei kunne ta med seg heim. No framover vart det søndagsskule og -ring kvar sundag (med unntak av dei sundagane det er Gudsteneste i kyrkja) klokka 11:00.

Under kan du sjå bilete: