Guttelagsbasar i strålande sol!

Vårens guttelagsbasar var dette året utanfor Fogn Oppvekstsenter. Basaren hadde fine rammer, med sol, varme og smilande folk. Jon Olav Østhus leia basaren. Steinar Harestad hadde andakt. Hovudfokuset hans var at Jesus bar alle syndene våre. Etter andakten var det god drøs, kaffi og lappar, wienerpølser i brød og brus. I tillegg var det av song, loddsal og utloddning av mange fine gevinstar. 

Under ser du bilete: