Innkorting av 30-sona?

IMG_1927.JPG

For eit par år sidan vart fartsgrensa sett ned til 30 km/t forbi Fogn oppvekstsenter. Mange har meint at denne 30-sona var unødvendig lang, og Fogn grendalag tok etterkvart tak i saka. Styremedlem i grendalaget, Arnstein Bøe, kontakta Statens Vegvesen med spørsmål om ikkje 30-sona kunne kortast inn, noko det no ligg føre eit forslag om å gjera. Forslaget, som per no er ute på høyring, kan de sjå under. Den blå stripa er dagens 30-sone, den gule stripa er forslag om ny 30 sone. 

30-sona kart.JPG

Det er Finnøy Kommune og Sør-Vest politidistrikt som er høyringsinstansar i denne saka, og dei har frist på seg til 1. april 2018 med å kome med ei eventuell uttale. Høyringsbrevet kan de lese ved å klikke HER.

Vi vil understreke at det ikkje er gjort noko endeleg vedtak om å korte inn 30-sona, og at sjåførar til ei kvar tid må forhalde seg til gjeldande skilting.