Salgsmesse på Erås museum

Lørdag 24.november er det salgsmesse på Erås museum. Messa begynner klokka 1200. Utsillerane byr fram ymse varer for salg. Blant anna stiller Sven Tysdal ut sine malerier. Ca klokka 1300 kjem Aslak Bråtveit, han sel og signerer den nye boka si. Erna Wensink frå ullåven viser karding og spinning. Ein får prøva seg på dette om ein vil.

Det blir sal av kranser. Du kan kjøpa deg lapskaus, kaffi kaker osv.

Err: Erås museum

Alle velkommne!!!