Årebasar på Erås

DSC_0250.JPG

Laurdag ettermiddag var det årebasar på Erås. I loven til Erås museum var det så godt som stinn brakke. Basaren vart innleia av Erik Rørtveit, som fortalde om prosjektet i Colombia. Han fortalde om særs mykje korrupsjon i Colombia. Etter Rørtveit hadde jobba ein del år i Colombia, var han glad for at vi i Noreg får dekka blant anna skule og helsevesenet, mot at me betaler skatt. 

Det var også sal av kaker og kaffi.

Deretter var det duka for åresal.  Det vart sal av årer i 3 omgangar. Mange fine gevinstar vart utlodda. Elektronisk trekking og moglegheit for Vipps til dei som hadde gløymt kontanter.  

Ingunn Berg hadde og i år, strikka flotte dokkeklede. For å vinne desse, tok du lodd i ei eiga loddbok. Vinnaren vart verten sjølv, Malvin Sandanger.

Du kan lese meir om prosjektet ved å klikke her

Under kan du sjå bilete: