Asfaltering på ferjekaien

Øyposten skreiv i vår at "Heile Fogn skal asfalterast". Så gale er det jo ikkje, men at det er mykje som skal asfalterast, ja, det stemmer. Mellom anna skal det asfalterast på ferjekaien, noko som gjer at bilar ikkje kan stå der framover. Det er sett opp skilt med "parkering forbode", men det verkar ikkje som om alle har fått dette heilt med seg. 

Det er lov å parkere på parkeringsplassen rett ovafor ferjekaien, altså den parkeringsplassen ein kjem til om ein svinger inn til høgre, like før ein kjem ned på sjølve ferjekaien. Her må ein prøva å parkera effektivt, slik at flest mogleg får plass i den perioden førebuing til, og sjølve asfalteringa står på.