Turstigruppe og dugnad

Under styremøte i grendalaget 9. mai 2017, var det oppe ei sak om turstiane på Fogn. Det vart gjort ein stor innsats knytta til rydding og merking av stiar for nokre år sidan, og no trengs det vedlikehald. Grendalaget vil settje ned ei gruppe som har eit spesielt ansvar for dette med vedlikehald av turstiane. Frå grendalagsstyret vil Ingeborg Bø Rolfsen og Solfrid Torgersen vera med i gruppa, men dei vil gjerne ha med seg fleire som er glade i turstiane våre! Dersom du ynskjer å vere med i gruppa, er det berre å kontakte Ingeborg (482 86 387) eller Solfrid (415 10 003)

Vi vil samstundes oppmoda dei som nyttar turstiane til å gjerne ta med ei ryddesaks eller ein hammar på enkelte turar, og gjera ein liten dugnad med å klippe greiner som er i vegen, og slå ned merkepinnane langs stien. 

Når det gjeld stien ned til Skinnvika, og stranda der nede, så vil grendalaget gjennomføra ein eigen dugnad laurdag 20. mai frå klokka 10.00-13.00. Her er både store og små velkomne til å vere med, og ta gjerne med ei saks, ei rive, ei motorsag eller anna utstyr du tenkjer kan vere tenleg på ein slik dugnad! Har du spørsmål om dugnaden, kan Heidi Bø Sangedal kontaktast på 470 10 909.