Felles oppstart på måndag 12. sept!

Måndag 12. september klokka 17.30 vert det felles oppstart for gutte- og jentelaget på Fogn. Oppstarten vert på bedehuset, og det vert andakt av Ola Aasland Vold, i tillegg til mat og leiker. Samlinga varer til klokka 18.45, og er open for gutar og jenter frå 2. klasse og oppover (yngre born er velkomne til Hobby og tru i kyrkja på same tidspunkt). 

Velkommen!

Fogn gutte- og jentelag