Dugnad på ferjekaien, tysdag 5. juli kl. 19.00

Området på ferjekaien treng ein liten "sommerpuss", med litt maling av skilt, slåing av gras, nedsaging av greiner og diverse rydding. Difor vert det arrangert dugnad tysdag 5. juli kl. 19.00. Alle er hjarteleg velkomne til å delta, og dersom nokon har høve til å ha med seg eit eller fleire hagereidskap (t.d. spade, rive, greinsaks, kantklippar o.l.), så er det glimrande!

Er det nokon som har spørsmål knytta til dugnaden, er det berre å ta kontakt med primus motor Heidi Bø Sangedal på telefon 47010909!